Tilbygg/vinterhage enebolig, Roa

Dette prosjektet innebærer innvendig ombygging samt to ulike tilbygg på en enebolig på Roa. 

Byggherre ønsket:
– eget kjølerom (tilbygg) i tilknytning til kjøkken
– tilbygg/vinterhage mot vest for å utnytte tomten og ettermiddagssolen
– ombygging av stue, kjøkken og bad/vask i 1.etg.
– innlemme kjeller i hoveddel
– uteplass mot sør (v/inngangsparti)
– diverse fasadeendringer (utskiftning av eksisterende vinduer, innsetting av nye dører)

Perspektiv:

Perspektiv KV.34.08

Perspektiv KV.34.08

Fra skisseprosjektet:

Diverse:

Endelige plantegninger:

Endelige fasader:

Før-bilder:

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2016