Tilbygg tomannsbolig, Oslo

Dette er et tilbygg på en horisontaldelt tomannsbolig i Oslo, som i skrivende stund er i gang (vinter 2015/2016). Første del av prosjektet består av ny kledning på eksisterende hus, og det blir brukt malmfuru.

Tilbygget er ønsket i forbindelse med eller som en utbygging av garasjen, og skal inneholde master-bedroom og bad i kombinasjon med vaskerom. Egen inngang og/eller inngang i forbindelse med eksisterende inngangsparti.

Det er også ønsker om ombygging av terrasse på fasade vest, gjerne innglassing.

Dette er de første idéskissene:

Og dette er en sniktitt fra for-prosjektet:

Kat & Vic Design

Før-bilder:

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2014