Tilbygg/ombygg enebolig, Grua

Dette er et tilbygg/påbygg/ombygg av en enebolig på Hadeland, som i skrivende stund er under oppføring (vinter 2016/2017).

Prosjektet  er ganske omfattende, bl.a. fordi boligen ligger i bratt terreng, og innebærer:

-ny garasje med terrasse på taket
-terrasse på fasade vest
-hybel, bad og oppholdsrom i kjeller
-kjøkken, nytt gjesterom/kontor/hobbyrom, ny stue, ny trapp i 1.etg.
-nytt master bedroom og bad i 2.etg

Her er en 3D modell som illustrerer hvordan bygget står i terrenget:

Dette er en av de første idé-skissene:Arkitektkontor Hadeland

Endelige fasader:

Før-bilder:

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2014