Tilbygg enebolig, Åmot

Dette prosjektet innebærer to ulike tilbygg på en enebolig i Åmot.

Byggherre ønsket:
– tilbygg mot nord med nytt kjøkken og kjøkkeninngang i 1.etg. og oppholdsrom/soverom i 2.etg.
– tilbygg/vinterhage mot sør med evnt. soverom i 2.etg.
– ombygging av soverom i eksisterende 2.etg.

Fra skisseprosjektet:

 

Før-bilder:

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2016