Spesialtilpasset enebolig, Brandbu

Dette prosjektet bestod av et tilbygg på en enebolig i Brandbu. Tilbygget skulle ivareta en beboers spesielle behov og fungere som en “avlastningsdel” og egen boenhet for denne beboeren, med assistenter.

Byggherre ønsket:
– egen boenhet adskilt fra resten av huset der både beboer med spesielle behov samt assistenter kunne oppholde seg uavhengig av de andre beboerne
– eget bad til denne boenheten
– egen inngang til denne boenheten
– endre terrenget for optimal tilkomst og tilgjengelighet for rullestol
– påbygg i 2.etg. på eksisterende del (nytt bad, nytt master bedroom)
– heis mellom 1.etg. og 2.etg. i eksisterende del

Perspektiv:

Perspektiv KV.33.07

Plan 1:100 interiør/eksteriør:

Endelig plantegning tilbygg:

Alternative plantegninger 2.etg.:

Endelige fasader:

Før-bilder:

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2014