Filosofi

”The New Architecture” er et begrep skapt av arkitektkontoret som en heading for en totaltankegang innen arkitekturen. Den er uavhengig av mote og tid, men er en gjenspeiling og utkrystallisering av tidens forståelse innen de tre hovedområdene mennesket, miljøet og ressursene.

Arkitektkontoret har skapt et ”design-alfabet” for prosessen i en slik helhetlig tankegang. Som eksempel kan det nevnes noen av ”bokstavene” i dette alfabetet (vilkårlig rekkefølge):

·         HMS-relaterte problemstillinger

·         Sunne materialer og bygg

·         Bevissthet rundt areal, volum og ytterflate

·         Isolasjon, energibruk og gjenvinning

·         Orientering, klimasoner og microklima

·         Energikilder og teknologi

·         Ressursforvaltning (livsløp, miljøpåvirkning og estetikk)

Som man sikkert ser, er disse størrelsene ikke ukjente, hver for seg, og noen arkitektkontorer bruker flere av disse punktene bevisst i sitt daglige virke, men altfor ofte brukes de uten en underliggende forståelse og revet ut av sin totale sammenheng. Det er av avgjørende betydning når i prosessen de forskjellige avgjørelsene og hensynene må tas, derfor har Kat & Vic Design utviklet en alfabetisk presentasjonsoppbygging av filosofien slik at den også kan fungere som et arbeidsverktøy.

Se også vår bok “Håndbok i energisparetiltak for bolighus”!

”Grønn tankegang – bærekraftig handling!”