Tilbygg hytte, Gjærvika

Dette prosjektet består av et tilbygg på en hytte i Gjærvika, der et eksisterende eksternt pumpehus var ønsket bygget inn i tilbygget. I tillegg ble kjøkken og inngangsparti i den eksisterende delen bygget om.

Byggherre ønsket:
– større kjøkken
– nytt soverom i tilbygg
– nytt bad/vask i tilbygg
– nytt inngangsparti og entré i tilbygg
– innlemme eksisterende pumpehus i tilbygget

Perspektiv:

Perspektiv KV.34.01

Fra skisseprosjektet:

Endelige plantegninger:

Endelige fasader:

Etter-bilder:

 

Før-bilder:

Interiørbilder (ferdig):

 

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2016