Tilbygg enebolig, Brandbu

Dette er et tilbygg på en enebolig på Brandbu, ferdig oppført sommeren 2015.

Prosjektet innebærer tilbygg, bestående av nytt soverom, nytt bad samt nytt inngangsparti i 1.etg., nytt arbeidsrom og loftstue/bibliotek i 2.etg.

Rask perspektivskisse:

Arkitektkontor, Oppland, Hadeland

Endelige plantegninger:

Endelige fasader:

Etter-bilder:

Bilder under oppføringen:

Før-bilder:

Interiørbilder (ferdig):

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2014 & 2015