Stastad driftsbygning

Stastad Gård ligger idyllisk til på Hadeland, med majestetisk utsikt fra nord til sør.

Gårdbrukeren ønsket et fleksibelt bygg som kunne brukes til noe annet enn en driftsbygning hvis ønskelig, og henvendte seg til Kat & Vic Design. Han ønsket et bygg som alternativt kunne være en kombinasjon av kontorer og leiligheter, og Kat & Vic Design leverte løsningene; èn der bygget i helhet var driftsbygning, og èn med alternative planløsninger der det var garasjeanlegg og tekniske rom i underetasjen, kontorer i første etasje og tre leiligheter i andre etasje.

Det var viktig at bygget ikke så ut som en ren driftsbygning; det måtte harmonere inn på gårdstunet som en driftsbygning, men skulle estetisk og designmessig også fungere som et kombinasjonsbygg uten drift i den forstand, hvis ønskelig på et senere tidspunkt.

Bygget innehar et av de tidligere biofyringsanlegg på Hadeland; dette anlegget forsyner både selve driftsbygningen samt de to bolighusene på gården med varme.

I tillegg har bygget et eget solfangerrom, og det er tilrettelagt for vannbåren gulvvarme samt luftbåren gulvvarme via hullbetongdekker som etasjeskille.

Rask 3D-modell for å illustrere bygget:

Arkitektkontor Oppland Hadeland

Dette er slik driftsbygningen fremstår idag:

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2013