Søppelforbrenningsanlegg, Årdal

Søppelforbrenningsanlegget ligger i naturskjønne omgivelser mellom Årdalstangen og Årdal.

Et ingeniørfirma hadde oppdraget, og Kat & Vic Design stod for det estetiske uttrykket og hvordan bygget stod i landskapet. Kat & Vic Design  tegnet også pauserommet i anlegget.

Kat & Vic Design

Kat & Vic Design

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2013