Takterrasse, Oslo

Prosjektet gikk ut på å tegne om en takterrasse i Oslo. Ønsket var bedre utnyttelse av plassen samtidig som hensynet til solforhold ble tatt, planlegging av litt “grønt-område”, samt muligheten for å ha flere middagsgjester på besøk. Det var også et ønske om generell oppfriskning av utseendet, både på terrassen, rekkverket og undersiden som er synlig fra nede i bakgården.

Slik ble den endelige planløsningen på terrassen:

Arkitektkontor Oppland Hadeland

Dette er bilder tatt underveis i byggingen:

Før-bilder:

Etter-bilder kommer!

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2014