Terrassehus, Nordstrand

Firmaet Tømmerinvest arrangerte i 1986 en konkurranse for utbygging på en tomt på Nordstrand i Oslo. Kat & Vic Design ble innbudt, og vant med sitt forslag til terrassehus.

Prosjektet ble godkjent i kommunen og tomten ble sprengt ut, men dessverre gikk utbygger konkurs før byggestart, og disse terrassehusene ble aldri oppført.

Vi viser allikevel tegninger av prosjektet.

Framside prospekt Gladvollvn.23Nivå 0 Gladvollvn.23Nivå 1 Gladvollvn.23Nivå 2 Gladvollvn.23Nivå 3 Gladvollvn.23Nivå 4 Gladvollvn.23Tusjtegning Gladvollvn.23

Copyright Kat & Vic Design 2013