Bygg for Fremtiden “Vinkelhusene”

“Vinkelhusene” var arkitektkontorets andre bidrag til Bygg For Fremtiden i Kristiansand i 1984. Prosjektet bestod av to eneboliger plassert i vinkel mot hverandre. Boligfeltet der utstillingen fant sted, regnes for å være et av Norges mest særpregede boligfelt.

Kat & Vic Design fikk tildelt oppgaven å tegne to hus av samme design på en utvalgt tomt, og plasseringen av husene ble i vinkel for best mulig å utnytte arealet på tomten. Begge “vinterhagene” ligger sydvendt, men det virkelig interessante her, er fyringsanleggene.

Husene innehar to av de første biofyringsanlegg for privatboliger i Norge, og varmekilden er en standard Jøtul etterforbrenningsovn. Denne ble bygget inn i et eget “romkammer” og plassert i underetasjen, sentrert midt i huset. “Romkammeret” hadde forbindelse med et steinlager for varmelagring, og distribusjon av oppvarmet luft skjedde gjennom kanaler i betongdekket i etasjeskillene. Dette ga både gulvvarme og direkte luftoppvarming av rommene. I tillegg hadde husene egne solfangerrom, “vinterhagene” du ser på bildet under, som var koblet på dette systemet.
Vinkelhusene 1984 - 1

Bygg for Fremtiden Kat & Vic DesignBygg for fremtiden Vinkelhusene

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2013