Bygg for Fremtiden “Vollgravhuset”

Med dette bidraget var Kat & Vic Design et av ca 20 arkitektkontor som ble tatt ut, med et eller flere prosjekter, til å delta i“Bygg For Fremtiden”på Hånes i Kristiansand i 1984. Dette boligfeltet regnes for å være et av Norges mest særpregede boligfelt.

Eneboligen skilte seg ut ved å være meget energibesparende med en gjennomført bærekraftig tankegang; her var det soverom under bakkenivå som en del av klimasone-inndelingen i boligen, jordvoll på nordfasaden  for å ta av for vind og isolere for kulde, vollgrav som økte fuktigheten rundt huset for å redusere varmetap, vinterhage og eget solfangerrom.

Det var i tillegg planlagt egen vanntilførsel ved hjelp av borrevann samt en miljøvennlig kloakk- og gråvannsløsning, men dette ble ikke tillatt av kommunen, og huset ble koblet til det offentlige systemet isteden.

Katrine og Victor ble intervjuet av BBC for tv-programmet Tomorrow’s World angående huset. Klippet fra Kristiansand finner du mellom tidspunktene 15:43 og 19:55:

Bygg for Fremtiden Kat & Vic DesignBygg for Fremtiden Kat & Vic Design


Bygg for fremtiden 1Kat & Vic Design Bygg For Fremtiden
Bygg for fremtiden 2Bygg for fremtiden 3

Copyright (alle foto) Kat & Vic Design 2013