Konkurransevinnere

Den aller første konkurransen Kat & Vic Design vant, var tilbake i England i 1977, da Oxford city council utlyste en åpen konkurranse for å utsmykke en fotgjenger-undergang nord i Oxford. Katrine G. Brustad vant med sitt forslag, og ble intervjuet på lokal-TV og fikk dekning i avisen under prosjektet.

Deretter deltok arkitektkontoret i den åpne konkurransen Bygg for Fremtiden (Hånes i Kristiansand) i 1983, og to prosjekter ble valgt ut til å være med; eneboligen “Vollgravhuset” og eneboligene “Vinkelhusene”. Begge prosjektene stod ferdig til utstillingen åpnet for publikum sommeren 1984, og Katrine og Victor ble intervjuet av BBC til tv-programmet “Tomorrow’s world” angående “Vollgravhuset”. Du kan se videoen her; innslaget der Kat & Vic Design er med, starter på tidspunkt 15:43 og varer til ca 19:55.

I 1986 arrangerte firmaet Tømmerinvest en konkurranse for utbygging på en tomt på Nordstrand i Oslo. Kat & Vic Design ble innbudt, og vant også med sitt forslag til terrassehus. Prosjektet ble godkjent i kommunen og tomten ble sprengt ut, men dessverre gikk utbygger konkurs før byggestart, og disse terrassehusene ble aldri oppført.

I 1992 ble arkitektkontoret innbudt av Advokat Holthe i en konkurranse om å tegne hans privatbolig samt kontor på Stabekk i Bærum. Kat & Vic Design vant med sitt design, men bygget ble i sin helhet oppført i en foreklet utgave av det opprinnelige designet.

Og den (sålangt) siste innbudte konkurransen arkitektkontoret har deltatt i, fant sted i 2006, da Murermestrene Warg skulle bygge privatbolig ved Randsfjorden. Boligen ble prosjektert ferdig, men dessverre aldri bygget. Isteden ble et annet bygg oppført.