Bøker

Kat & Vic Design har gitt ut boken “Håndbok i energisparetiltak for bolighus”. Boken er skrevet av Victor Brustad og kom ut i 1984. Den omhandler interessante og fremdeles ytterst aktuelle temaer som blant annet varmegjenvinning, håndtering av husholdningsavfall og tomteforhold. Hvert kapittel gir en grundig innføring i arkitektens ideer og tanker rundt det respektive tema.

Her kan du lese hvert kapittel:

Kapittel 1 – Tomteforhold
Kapittel 2 – Landskapet
Kapittel 3 – Isolasjon
Kapittel 4 – Varmegjenvinning
Kapittel 5 – Veksthuset
Kapittel 6 – Solfangere
Kapittel 7 – Energilagring
Kapittel 8 – Vind- og vannmøller
Kapittel 9 – Husholdningsavfall
Kapittel 10 – Energispare-idéer
Kapittel 11 – Design-idèer

Utgitt: 1984
Forfatter: Victor Brustad
Forlag: Kat & Vic Forlaget
ISBN nummer: 978-82-90604-00-9

ForsideSide 3Bakside

Copyright Kat & Vic Design 2013